Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Domov mládeže při Střední škole, Rokycany, Jeřabinová 96/III

nabízí ubytování ve školním roce 2018/2019

pro žáky SŠ Rokycany a Gymnázia a SOŠ Rokycany.

Operační program:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:                       Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:                  Zvyšování kvality ve vzdělávání
Projekt:                               EU Rokycany
Registrační číslo:                CZ.1.07/1.1.00/56.0894
Doba trvání projektu:          01. 07. 2015 – 31. 12. 2015
Výše získané podpory:       728.764,- Kč

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogičtí pracovníci školy.

Klíčové aktivity projektu a jejich cíle:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

  • zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti
  • získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

  • zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na střední škole

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických   předmětů v zahraničí.

  • profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

  • zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EUHledat

Kalendář akcí

prosinec 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Kontakt

Střední škola, Rokycany,
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 728 523
fax: 371 725 597
e-mail:
stredni@skola-rokycany.cz
IČO: 18242171
RED-IZO: 600009858
Datová schránka: 52cdsvx

rychlý kontakt
vedení školy
pedagogický sbor